Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2020 ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian ra mắt dòng xe thế hệ mới, phiên bản sửa đổi hoặc mô hình đặc biệt tại Thái Lan. Bài viết dưới đây